HAPPY MOTHER DAY

“Mother love is the fuel that enables a normal human being to do the impossible” – Marion C. Garretty.

On this Mother’s Day, do not hesitate to let your mother know that, she is your world and make her feel special for whatever she has contributed to your life.

You do not need to express it in a grand way, a thoughtful gift, even a warm hug from her children is enough for her.

————————-

“Tình mẹ là nguồn sức mạnh để bất kỳ ai cũng có thể làm được những điều phi thường” – Marion C. Garetty.

Sắp đến ngày của Mẹ rồi, đừng chần chừ mà hãy nói với mẹ lời biết ơn rằng mẹ là cả thế giới của bạn, khiến mẹ cảm thấy thật đặc biệt vì tất cả những điều mẹ đã hy sinh cho con cái.

Không cần quá cầu kỳ, một món quà nhỏ nhưng ý nghĩa hoặc một cái ôm cũng đủ để mẹ cảm nhận được sự chân thành của bạn!

…send your love